Ztráta řidičáku? Ztráta bodů? Žádný problém.

PŘESTUPKOVÉ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zajišťujeme zastoupení u renomované advokátní kanceláře v případech:

  • dosažení 12 trestných bodů (navrácení řidičských oprávnění)
  • bodově hodnocené přestupky (překročení maximální povolené rychlosti, pozitivní dechová zkouška, atd.)
  • dopravní nehody

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

  • Ochrana před vybodováním řidičů, ztrátě řidičského oprávnění!!!

  • Obrana před uložením (případné) nezákonné sankce či bodovému záznamu!!!

  • Obrana před důsledky překročení nejvyšší povolené rychlosti či ovlivnění (zbytkovým) alkoholem!!!

  • Informace o postupu při silniční kontrole, řízení před správním orgánem či soudem!!!

         Informace o postupu při uplatnění náhrady materiální a nemateriální újmy!!! Znalosti lze využít v případě nezákonného či nesprávného postupu bezpečnostních složek či správních orgánů.

         Cílem není "nabádání" účastníků v silniční dopravě nebo ve správním řízení, k nekalým praktikám či obstrukčnímu jednání, ale zejména ke zvýšení povědomí o základních právech a povinnostech, důsledcích nesprávného jednání ze strany účastníků či nesprávného postupu úředních osob.

         Jen tak lze dosáhnout vyšší konformity, předcházet nadbytečným konfliktům či citelnému postihu.

 

Obsah školení   Objednat školení řidičů